home1 home2 home3 Sitemap Policy A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14 A15 A16 A17 A18 A19 A20 A21 A22 A23 A24 A25 A26 A27 A28 A29 A30 A31 A32 A33 A34 A35 A36 A37 A38 A39 A40 A41
  Våra konsulter
har lång erfarenhet
av AGRESSO. E-marketing Consult
består av tre applikations-konsul-
ter / projektledare och två tekniker.

E-marketing Consult
arbetar uteslutande med AGRESSO
och dess kringprodukter som Budget Manager, Excelerator och Crystal Reports. Klicka på önskad konsult för att få en mer detaljerad beskrivning.


Anders Lövgren
Lars Legemark
Lars Olsson
Pelle Sunnerkrantz
Rose-Marie Björklund